Novinky zo sveta

Aktuality.sk - aktuálne spravodajstvo

Denne aktualizované spravodajstvo z domova i zo sveta. Správy z oblasti ekonomiky, kultúry a spoločenského života. Predpoveď počasia, horoskopy, TV program a kurzový lístok.

Počítadlo návštev

SOS

Poruchy

VODA - dispečing

Bratislavská vodárenská spoločnosť                       0800121333

PLYN – dispečing

Slovenský plynárenský podnik                                 0850111727

ELEKTRINA - dispečing

Západoslovenská energetika                                    0800111567

Tiesňové čísla

SOS - Linka tiesňového volania                                 112

Polícia                                                                            112   (158)

Hasiči - Hasičský a záchranný zbor MV SR             112   (150)

Zdravotná starostlivosť                                                112   (155)

Čo povedať operátorovi?

Pri volaní na číslo tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby Vám operátor vedel čo najrýchlejšie zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek.

Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc treba vyslať. Ide o požiar, dopravnú nehodu, povodeň, trestný čin? Aký je rozsah udalosti? Ide o požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce a podobne.

Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti. Ak sa udalosť stala v byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore, treba operátorovi povedať adresu a číslo domu, poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu, príp. ako nájsť dom (hlavne na sídliskách). Ak sa udalosť stala na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách, je potrebný stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. spomenúť typickú budovu nablízku, alebo križovatku, poslednú obec, odbočku, kilometrovník na diaľnici, číslo diaľnice a pod.

Komu sa to stalo? Spomeňte čo najviac informácií o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých. Tieto informácie sú dôležité pre zabezpečenie adekvátnej pomoci.

Informácie o Vás. Na záver je vhodné operátorovi povedať číslo telefónu, z ktorého voláte, keby Vám operátor potreboval zavolať späť, napr. pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, ako aj Vaše meno a priezvisko.

Ak je na miesto udalosti sťažený prístup (napr. neprejazdná cesta) alebo riziko ďalšieho nebezpečenstva (napr. výbuchu, nebezpečné látky, a pod.), nezabudnite na to upozorniť operátora.

Zachovajte pokoj. Rozprávajte pomaly, zrozumiteľne a nahlas.

Hovor uskutočnite z bezpečného a pokiaľ možno aj čo najtichšieho miesta.

Buďte trpezlivý – počkajte, kým operátor zodvihne telefón. Nezavesujte telefón!

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie i keď pomoc je už na ceste. Nepokladajte telefón dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste odkiaľ ste volali.